top of page

הנחיות להחזרת מוצר

לקוח רשאי לבטל את העסקה עד 24 שעות מעת ביצוע העסקה;
לקוח שביטל עסקה עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה או הפרה אחרת של תנאי העסקה, יודיע על כך לחברה ויתואם איתו מועד לאיסוף המוצר
החלפה תתבצע תוך 5 ימים מביצוע העסקה למוצר אחר מהאתר בכפןף לתקנון.

יש לוודא שלא נעשה בפריט כל שימוש וכי הוא נמצא באריזתו המקורית וכפי שהגיע ללקוח
ההחזר הכספי ינתן תוך מקסימום 7 יום ממועד החזרת הפריט, אך ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה בהפחתה של 5 אחוז כחוק, הוא יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית

(כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה במספר תשלומים תואם, ועסקה שחויבה בתשלום בודד תזוכה בתשלום אחד).
אין צורך לפנות לחברת האשראי על מנת לבטל את העסקה – אנחנו כבר נטפל בזה בשבילך.

bottom of page